Imagines Maiorum - Ancestors from Campania

Miele

Giuseppantonio Miele

Born:  c.1861 to Michelangelo Miele and Lucia di Roma,  Andretta

Married:  Maddalena Salvi 13.12.1866,  Atripalda

Occupation:  Falegname

 

Marianna Miele

Born:  26.07.1898 to Giuseppa Miele,  padre incerto,  Atipalda

Note:  Giuseppa married Giuseppe Caruso 30.11.1904